Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

תבלינים שעוברים מדור לדור :

חלומה של כל אמא אתיופית הוא להעביר את הידע של הבישול והכנת סוגי התבלינים בעיקר את תערובת הצ'וו והכנת האנג'רה לביתה.


כאשר הבת רוכשת את הידע והמומחיות של סודות המטבח האתיופי. האמא מרגישה תחושות גאווה. המכרים משבחים את האמא על כך שהיא גידלה בת למופת שיודעת לבשל ולהכין מטעמים.


יש לציין שבאתיופיה זה אפילו מקל על הבת למצוא שידוך בקלות כי שמה הולך לפניה בזכות המומחיות שלה בסודות הבישול ורוקחות התבלינים של המטבח האתיופי. כך גם השם של האמא הולך לפניה על כך שחינכה בת למופת שיודעת לבשל.

השאיפה שלי היא להעביר את הידע לביתי. כי ידע זה כוח, ידע זה נכס !