Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

תבליני סוד הקסם לנשים שרוצות לרכוש ידע על רזי המטבח האתיופי.

בשיחה שלי עם לקוחה אמרה לי הלקוחה אני רואה את התבלינים שאת מכינה וזה נראה נפלא. אשמח לרכוש וגם ללימוד על המטבח האתיופי.

אני נולדתי בארץ ולמרות שאני ממוצא אתיופי. אימי לא השכילה ללמד אותי על המטבח הנפלא שלנו. היא תמיד הכינ