Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

תקנון ותנאי השימוש באתר מכירות של בית העסק תבליני סוד הקסם של המטבח האתיופי

כללי:

1. .אתר תבליני סוד הקסם של המטבח האתיופי להלן: "האתר", מופעל ע"י בית העסק "סוד הקסם האתיופי."

להלן: "בית העסק", ומשמש גם כאתר מכירות לרכישת מוצרי בית העסק ע"י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

2. .האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה..

3. .גלישה באתר ו/או השימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע בו למכירה, מהווה הסכמה, לתנאי התקנון והתחייבות לנהוג על פיהם..

4. .כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או בית העסק ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות ולתנאים של תקנון זה..

5 . בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. התקנון המעודכן יפורסם באתר, ויחול על כל שימוש באתר מעת פרסומו.

6 .תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את בית העסק ו/או האתר..

7 . מחירי המוצרים  הינם לפי תכולת קופסה השוקלים עד כ-1000 גרם וכוללים מע"מ..

8 .מחירי המוצרים אינם כוללים עלות המשלוח ודמי הטיפול המצוינים בנפרד.

9 .הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

לקוחות המעוניינים לרכוש בדרכים נוספות יפנו לשרות לקוחות במספר 054-4617606

10. . בית העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו.

11 .תקנון זה בכפוף להוראות הדין, ובמקרה של סתירה בין תקנון זה לבין הדין, יגברו הוראות הדין.

12 .בכל שאלה או ברור לגבי המוצר ניתן לפנות לנציגי השרות של בית העסק בטלפון: 054-4617606.

13 .כדי לבצע הזמנה יידרש הלקוח למלא את פרטיו האישיים, פרטי כרטיס אשראי ולבחור נקודת חלוקה שבה הוא יקבל את המוצר מחברת המשלוחים, כדי שההזמנה תבוצע במהירות המרבית וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים באופן מלא ומדויק..

14 .לאחר אישור ביצוע החיוב על ידי הלקוח באתר, יבצע בית העסק בדיקה אוטומטית של פרטי כרטיס האשראי לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תינתן הודעה מתאימה. כי הפעולה אושרה וההזמנה תירשם במחשבי בית העסק. יובהר ויודגש, כי רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי תושלם העסקה..

15. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לא לקבל הזמנה כלשהי באתר, וזאת ללא כל הנמקה. אספקה ומשלוח..

16. בית העסק יפעל כדי לספק את המוצרים באמצעות חברת משלוחים בהתאם לתנאי המשלוח ולכתובת שנבחרו על ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה ככתובת אספקת המוצר.

17.. אין בית העסק אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת בית העסק ו/או חברת המשלוחים לרבות שביתות וכו'.

18 בעת ביצוע ההזמנה, יתבקש הלקוח לסמן האם הוא רוצה איסוף עצמי מבית העסק או לנקודת איסוף שבה הוא ציין.

19 בהתאם לבחירתו יבוצע משלוח המוצר לנקודת האיסוף שהוקלדה ע"י הלקוח בעת הרכישה.

אם בחר הלקוח באפשרות לאיסוף עצמי, יהיה עליו לאסוף את המוצר מבית העסק בכתובת: רח' בן צבי 21 דירה 10. יהוד.

20. .הובלת ומשלוח המוצרים שנרכשו באתר תעשה על פי התקנון של הגוף באמצעותו מתבצעת ההובלה והאספקה של המוצרים. אין החברה נושאת באחריות בקשר להוראות אלו לגבי מסירה מאוחרת שכן היא באחריות חברת המשלוחים בלבד.

.

22. .חישוב זמני אספקת המוצרים מתייחס לימי עסקים בלבד, דהיינו ימים א' עד ה', ולמעט ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג, אשר אינם באים במניין הימים.. המשלוחים יתקבלו בין  2-5 ימי עסקים מיום איסוף ההזמנה ע"י חברת המשלוחים.....

22 .אם יגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בחברת המשלוחים , החברה תהיה פטורה מאחריןת בגין עיכובים אלה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.

ביטול עיסקה :

23. ביטול עיסקה יעשה בכפוף ובהתאם לאמור בפרק ביטול עסקה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

24.. לקוח שביצע הזמנה באיסוף עצמי יוכל להחזיר את המוצרים בשלמותם, שהם סגורים. עד שבועיים מיום האיסוף ולקבל זיכוי מלא.

25. המזמין רשאי לבטל את ההזמנה כל עוד לא נמסרה למשלוח לחברת המשלוחים...

26. לקוח שביטל הזמנה לאחר שיצא המשלוח יזוכה ב- 50% בלבד מהתשלום ששילם על המוצרים.. 

27 .ביטול ההזמנה יעשה אך ורק בכתב בדואר אלקטרוני לכתובת האתר..

28. בית העסק יהיה רשאי לבטל עסקה, כולה או חלקה.

א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

ב. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה

ג. אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו.

ד. אם קיים חשש כי הלקוח רוכש את המוצר על מנת למכרו לאחר/ים. בכל מקרה, בטרם שהמוצר נשלח אל הלקוח ובכפוף לזיכוי מלא ככל שבוצע חיוב..

29 .הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ההרשמה..

אבטחת מידע ופרטיות :

30. .בית העסק נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע המופיע בטופס ההזמנה..

31 מידע אישי זה לא יחשף ולא יעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות..

32. במקרים שאינם בשליטת בית העסק ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיה בית העסק אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שיגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה..

33. .בית העסק לא יישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בית העסק במקרה זה..

יודגש כי בית העסק אינו שומר את פרטי כרטיסי האשראי, וכי העסקאות המתבצעות בכרטיסי אשראי מתבצעות און- ליין, ללא שמירת פרטי כרטיס האשראי.

אחריות :

34.. במקרה של פגם או תקלה במוצר שאינה נובעת מההובלה ו/או מרשלנות ו/או זדון של הלקוח, יודיע הלקוח על כך מיד לבית העסק.

בכתובת הדואר אלקטרוני holoagersh4@gmail.com: על מנת לאפשר להם לבדוק את המוצר..

35. .בית העסק לא יהיה אחראי למוצר במקרה של חשיפת המוצר לשמש, לחום ולתנאים סביבתיים שאינם מתאימים למוצרי מזון

קניין רוחני.:

36. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הקשורים בהקמת האתר ובמוצרים, הפעלתו, תכניו, שיטות הפעולה שלו וסודות הייצור הינם רכושו של בית העסק: סוד הקסם של המטבח האתיופי.

37. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, למטרות מסחריות, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, מאמרים, וכו', בלא קבלת רשותה של בית העסק מראש ובכתב..

38. .אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא קבלת הסכמתו של בית העסק מראש ובכתב..

שונות:

39.. על השימוש באתר יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד..

40. סמכות השיפוט במקרה של סכסוך תהיה רק לבית המשפט מחוז מרכז ולבית משפט שלום בפתח 

תקוה בהתאם לסוג הסכסוך.

מדיניות החזרים וזיכויים, תנאים והגבלות לסדנאות הפיזיות של סוד הקסם בישול ואפיה:
לקוחות שרכשו סדנה ורוצים לבטל יש לעשות זאת שבוע מראש.

בהודעת מייל בכתובת goveze4@gmail.com או בהודעת ווטצאפ למספר 0544617606 ולקבל החזר כספי/זיכוי.

לקוחות שנרשמו לתאריך מסויים של סדנה ורוצים להזיז תאריך יש להודיע שבוע מראש בכתב.

כנ"ל לגבי לקוחות שרוצים להחליף סוג סדנה.

ההשתתפות בסדנאות מותנה בתשלום מראש.
מספר המקומות בכל סדנה מוגבל.
ניתן להצטרף לסדנאות קיימות על בסיס מקום פנוי.
כל הזכויות שמורות לסוד הקסם של המטבח האתיופי

bottom of page