Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

אודות הָאְנְגְ'רָה והקשר שלה לתרבות האתיופית:

עודכן: 28 בינו׳ 2021


האנג'רה הינה המאכל הלאומי באתיופיה. למעשה היא מאכל בסיסי הנמצאת בכל בית אתיופי מסורתי והמודרני.

לאתיופים אְנְגֵ'רָה אינה סתם מאכל אלא יש לה קשר רגשי עמוק לתרבות האתיופית. מהסיבה הזאת היא מסמלת את המושג "אמא" . כלומר באמהרית אם חורגת נקראת "אְנְגֵ'רָה אְנָת". אְנָת פרושו אמא. משמע אם שדואגת לילדיה למזון/אְנְגֵ'רָה.