Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

הבהרה לגבי תבלין הבְּתְן- פפריקה חריפה, מתובלת:

מספר לא מבוטל של לקוחות שהם לא מבני העדה שואלים אותי אם מוכרים בסוד הקסם של המטבח האתיופי ברברה (פפריקה חריפה) שבפועל הם מתכוונים לפפריקה חריפה מתובלת.

מין הסתם פפריקה לא מתובלת ניתן להשיג בכל חנות. אך פפריקה מתובלת, איכותית ואותנטית ניתן להשיג באתר סוד הקסם... חשוב לי להבהיר שברברה זו פפריקה חריפה ללא תיבול. כאשר הפפריקה החריפה מתובלת היא נקראת בְּתְן (כפי שמופיע בחנות של האתר)

הפפריקה המתובלת נקראת גם דק'וס, מיטמיטה.


השם מיטמיטה מוכר בשפת העיר בא